Actievoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie zoals gepubliceerd op https://actie.WintersportCanadaAmerika.nl en georganiseerd door WintersportCanadaAmerika in samenwerking met SnowWorld en derden via Facebook en websites. 

Artikel 1: Algemeen 
1. De actie loopt van 1 oktober 2018 tot 20 januari 2019. Tijdens deze periode kan aan de winactie worden deelgenomen.
  
2. Deelname aan de winactie is gratis, tenzij anders vermeld op de actiepagina van deze website. 

3. Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn of indien minderjarig onder toezicht van tenminste één ouder. 
De deelnemende partners in deze actie behouden het recht om de actie te beëindigen als daarvoor aanleiding wordt gezien. Verstrekte gegevens zullen alleen gebruikt worden door de bedrijven die deelnemen aan deze actie. De winnaar verplicht zich medewerking te verlenen aan promotionele activiteiten.

Artikel 2: Deelname 
1. Deelname is mogelijk voor inwoners van Nederland en België. 

2. Door deelname aan de winactie ga je akkoord met de actievoorwaarden. 

3. Deelnemer garandeert tevens dat hij/zij de winactie naar waarheid en volledig invult. 

4. Een deelnemer kan meerdere keren meedoen met de winactie. 

Artikel 3: Speelwijze 
1. Prijswinnaars worden op 31 januari 2019 bekend gemaakt via Facebook. 

2. Iedere deelnemer die aan de winactie volledig heeft deelgenomen maakt kans op een prijs. 

3. Over de uitslag van de winactie kan niet worden gecorrespondeerd. 

4. WintersportCanadaAmerika mag beslissen of een klacht onderzocht dient te worden. De beslissingen van de organisatie zijn bindend en onherroepelijk.

Artikel 4: Prijs 
1. Op 31 januari 2019 worden de prijswinnaars bekend gemaakt. De prijswinnaars worden door ons benaderd en worden gevraagd contact op te nemen om hun volledige adresgegevens te verstrekken. De winnaars hebben 5 dagen de tijd om de prijs te aanvaarden.
2. De hoofdprijs, verzorgd door WintersportCanadaAmerika is een 9 daagse reis naar Amerika voor 2 personen inclusief;

  • Rechtstreekse retourvlucht van Amsterdam naar Salt Lake City met Delta Air Lines
  • Een intermediate SUV huurauto
  • 3 nachten logies in Snowbird
  • 4 nachten logies in Deer Valley
  • 3 daagse liftpas in Snowbird
  • 3 daagse liftpas in Deer Valley
  • Alle lokale en provinciale belastingen
Het gebruik van de accommodaties is inclusief lakens en handdoeken, gas, water en licht en alle lokale belastingen. Er zijn geen verplichte bijkomende kosten behalve de uitgaven voor eigen verteer en vertier, zoals eten of skihuur. Vertrekdatum van de reis is voorzien op 30 maart 2019 (thuiskomst zondagochtend 7 april).
3. De overige prijzen worden verzorgd door SnowWorld.
4. WintersportCanadaAmerika en haar partners in deze actie kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als de prijs afwijkt van het afgebeelde artikel uit de actie. Hierover kan achteraf niet worden gecommuniceerd.

Artikel 5: Aansprakelijkheid 
1. WintersportCanadaAmerika en haar partners zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdend met de winactie. 

2. WintersportCanadaAmerika en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het verzenden van de prijzen en verlies van eventuele poststukken. 

Artikel 6: Intellectueel eigendom 
1. De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectueel eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met beperkingen tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij WintersportCanadaAmerika, handelsnaam van Time Out Tours BV en/of haar partners. 

2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: octrooi, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische of commerciële kennis van zaken, methoden en concepten. 

3. Het is de bezoeker verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van WintersportCanadaAmerika.